Get Adobe Flash player

Relief si resurse naturale

Având în vedere poziţia geografică a comunei, relieful acesteia cuprinde două trepte distincte atât sub raport altimetric cât şi morfologic; pe de-o parte treapta mai joasă cuprinsă între 100- 200 m. altitudine situată în Lunca Mureşului; pe de altă parte treapta mai înaltă, piemontană, ce depăşeşte 200 m.
Treapta joasă aferentă luncii Mureşului prezintă un relief mai neted, asemănător câmpiei Hărăului, desfăşurându-se practic pe una din terasele nordice inferioare ale Mureşului.
Treapta înaltă, piemontană, poate fi numită astfel doar în raport de cealaltă treaptă de relief prezentată mai sus, deoarece practic altitudinea şi în această treaptă nu depăşeşte cu mult 200 m. Astfel se conturează un peisaj deluros, ondulat, care coboară spre zona de luncă.
Sub aspect petrografic, zona coincide cu fâşia depozitelor puţin rezistente la eroziune, pietrişuri, nisipuri, argile, calcare nisipoase, conglomerate, gresii.
Din punct de vedere geomorfologic perimetrul satului Hărău, atât datorită aspectelor climatice relativ blânde, datorită petrografiei, aşezarea favorabilă de luncă, nu este predispus evenimentelor de acest gen. Această zonă este într-o relativă arie de „adăpost geomorfologic” dacă o putem numi astfel.

 

A.S. SILVA MIRACOL

Alegeri Europarlamentare

Judetul Hunedoara

   Resedinta: Deva
   Prefix: 0254
   Suprafata: 7.063 km2
   Populatie: 487115 loc.
   Urban: 369873 loc.
   Rural: 117242 loc.
   Densitate pe km2: 69,0